Elektronická evidence tržeb je momentálně pozastavena. Nás jako výrobců se dosud netýkala a doufáme, že ani týkat nebude.