GENEALOGICKÉ SLUŽBY

Toužíte poznat své předky? Jak se jmenovali, kde bydleli, čím byli, kolika let se dožili? Napadlo vás překvapit své příbuzné originálním a tím nejosobnějším dárkem?
Odmala slýcháme vyprávění babiček a rodičů, rodinné historky, útržky jmen a událostí, které už byly částečně zapomenuty. A v určité chvíli zatoužíme poznat pravdu o svých kořenech. Byla jsem na tom stejně.

Měla jsem základ v tom, že se na Dašovském mlýně dochovala spousta dokumentů se jmény a daty. I moje několikaletá práce v Okresním archivu na třebíčském zámku mi umožnila nahlédnout do některých fondů a leccos najít, ale nedostala jsem se daleko za hranici jednoho století. To hlavní - čtení církevních matrik jsem odkládala dlouhých dvacet let. Nebylo dost času, nebylo dost odvahy pustit se do učení obtížných písem, zejména německého kurentu, bála jsem se své neznalosti němčiny a latiny.
Ano, to všechno je zapotřebí, chcete-li se pustit do pátrání proti proudu času.

Zde vidíte dva příklady zápisů: Poměrně čitelně česky psanou matriku obce Čáslavice (1708) a proti tomu ten horší příklad německého kurentu v matrice předínské 1860, (v tištěné formě se mu říká švabach).

Je jen otázka štěstí, jak pečlivý byl písař, který právě ve vámi zkoumané době zápisy prováděl. Skládání vlastní rodopisné studie je úžasné dobrodružství. Je to historická detektivka, kde hledáte indicie, sháníte důkazy a provádíte logické dedukce. Je to velká radost, když se podaří zasunout další dílek skládanky.

Pro to všechno jsem se do toho vrhla a naučila se spoustu nových věcí. Stále se učím, studuji historické prameny, navštěvuji archivy v Třebíči, Brně i Praze, pátrám dál a dál po detailech a souvislostech ze života svých předků. Výsledkem - a také mou hlavní referencí je strom sahající v některých větvích až do dvanácté generace (okolo roku 1620). Souběžně píšu i Dašovskou kroniku.

Pomalu jsem se stala na této práci závislá :-), zvláště když vidím, kolik překvapení a radosti lidem může způsobit. S chutí pomáhám hledat chybějící články svým příbuzným, protislužbou i přátelům, kteří udělali něco pro mě...a právě na jejich nabádání nyní nabízím tuto službu VEŘEJNĚ VŠEM.

Cenově se držím na nejspodnější hranici částek, za které pracují renomovaní genealogové na internetu. Konzultace o možnostech (např. dochovanost či dostupnost matrik) je zdarma, cena ne v řádech tisíců až desetitisíců za celý rodokmen či rodový vývod, ale již od 200 korun, krok za krokem podle toho, kolik toho chcete zjistit. Ke každému zápisu mohu dodat i číslo a stranu matriky, aby to případně mohl kdokoliv po mně ověřit.

Pokud vás to láká, zde jsou základní podmínky:

1. Důležité je, zda daná matrika byla již digitalizovaná, protože bádám jen ve volném čase a tudíž mohu omezeně vyjíždět osobně do archivů. Na Moravě je to OK, v Čechách digitalizace teprve probíhá, takže se nejdříve podíváme, jak jste na tom.

2. Potřebuji se dostat se do matrik již uzavřených, což bývá mezi lety 1850 - 1900.Živé (tedy dosud používané) matriky jsou na obecních úřadech a kvůli ochraně osobních údajů žijících osob musí o výpis zažádat pouze příbuzný. Pokud ale máte staré rodné listy nebo víte jméno, datum, číslo domu někoho, kdo je už v matrice uzavřené a zveřejněné, dostaneme se tam pomocí toho a pak teprve začíná moje práce.

3. Platí se za jeden nalezený zápis (narození nebo sňatek nebo úmrtí)) a nerozlišuji, zda je to v česky psané čitelné matrice nebo německy, latinsky, kurentem. Pokud se mi zápis nepodaří uspokojivě přečíst, neúčtuji ho. Zápis obsahuje jméno, datum události, číslo domu, pokud je uvedeno (po roce 1770), povolání či společenské postavení, příčina úmrtí, pokud je uvedena, atd.

Pokud máte záznam již nalezený a nemůžete přečíst nebo přeložit, udělám vám přepis a ve většině případů i překlad.

Jen na vás záleží, kolik lidí si chcete zaplatit, nemám tedy žádnou minimální taxu.

Údaje jsou vepsány do přehledného grafu; v případě zájmu přiložím i originální skeny zápisů. Nabízím i výtvarné provedení s ruční kresbou např. domu, usedlosti, krajiny, kde vaši předkové žili.

Pokud mi napíšete nejstarší předky, které máte zmapované, kouknu, zda jsou matriky dostupné a pak se můžete rozhodnout, jestli se do toho pustíme!

Zpět na e-shop